تعاریف، اصطلاحات واختصارات

لغاتی كه مكرراً در این نوشتار به آنها اشاره شده و ممكن است نامفهوم یا مبهم باشند در زیر فهرست شده اند:
  • پیام: منظور پیام كوتاه است.
  • حساب: منظور شماره حساب بانک است که بانک تجارت به مشتریان خود ارایه می‌کند.
  • شناسه قبض: عددی 6 تا 12 رقمی که بر روی قبوض (برق، آب, گاز و ...) درج شده است.
  • شناسه پرداخت: عددی 6 تا 12 رقمی که بر روی قبوض (برق، آب ,گاز و...) درج شده است.

 

دریافت مانده حساب و ۳ گردش آخر

برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید: از منوی اصلی گزینه مانده را انتخاب نمائید.

شماره حساب مورد نظر خود را انتخاب نمائید (در صورتی که برای اولین بار استفاده می‌کنید باید شماره حساب خود را وارد نمائید).

رمز خود را وارد نمائید (رمز باید یک عدد ۴ رقمی باشد)

حال گزینه ارسال را انتخاب نمائید و ارسال را تائید کنید.

هنگامی که مانده حساب دریافت می‌شود، مانده و ۳ گردش آخر به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

می‌توانید مانده خود را با انتخاب گزینه «ذخیره» ذخیره نمائید.