تعاریف، اصطلاحات واختصارات

لغاتی كه مكرراً در این نوشتار به آنها اشاره شده و ممكن است نامفهوم یا مبهم باشند در زیر فهرست شده اند:
  • پیام: منظور پیام كوتاه است.
  • حساب: منظور شماره حساب بانک است که بانک تجارت به مشتریان خود ارایه می‌کند.
  • شناسه قبض: عددی 6 تا 12 رقمی که بر روی قبوض (برق، آب, گاز و ...) درج شده است.
  • شناسه پرداخت: عددی 6 تا 12 رقمی که بر روی قبوض (برق، آب ,گاز و...) درج شده است.

 

تبادل کلید

هر فرد استفاده کننده از برنامه دارای کليد رمز نگاری منحصر به فرد و تصادفی می باشد که در اولین اجرای برنامه به وی اختصاص داده می شود و اين کليد همچنین بايد بر روی server برای وی ثبت شود. به مجموعه اين عمليات تبادل کليد گفته می شود که فقط يکبار به صورت خودکار و در اولین اجرای برنامه انجام می شود.

اگر تبادل کليد با موفقيت انجام شود منوی اصلی نمايش داده می شود.

اگر تبادل کلید با موفقیت انجام نشود، پیغام خطای مناسب نمایش داده می شود و عملیات باید مجددا انجام شود.